sp1piast@sp1piast.pl

 

ŚWIETLICA

Bezpośredni numer telefonu do świetlicy

22 723 77 65

Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów klas I- III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców oraz dla uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, zwolnionych z lekcji w-f – w czasie trwania tych lekcji.

Zasady organizacji świetlicy:

1) świetlica prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w godzinach 7.00 – 17.00
2) zajęcia prowadzone są w grupach nie większych niż 26 dzieci
3) fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków materialnych szkoły oraz ze składek rodziców

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY

 • Krysińska Iwona – Kierownik Świetlicy
 • Woźniak Dorota
 • Cichosz Karolina
 • Romaniuk Urszula
 • Niewrzędowska Agnieszka
 • Furmańska Sabina
 • Grudzińska Ewelina
 • Wieliczko Justyna
 • Sokołowski Tomasz
 • Kapuściński Piotr
 • Frączek Mateusz
 • Urbaniak Elżbieta
 • Dudyś Małgotrzata

Zadania opiekuńczo-wychowawcze świetlicy realizowane są w szczególności poprzez:

1) gry i zabawy ruchowe w salach, na boisku, na sali gimnastycznej lub placu zabaw
2) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej
3) indywidualną pomoc w nauce uczniom mającym trudności szkolne
4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci podczas zajęć czytelniczych, plastycznych, przy muzyce, zajęć teatralnych, zajęć edukacyjnych
5) stałą współpracę z wychowawcami klas, specjalistami oraz opiekunami dziecka.

Szczegółową organizację form pracy świetlicy zawiera regulamin opracowany przez kierownika  świetlicy lub nauczyciela pełniącego jego obowiązki.(Statut Szkoły).

Dzieci przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń oraz zaświadczeń z pracy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.

Dla dzieci  przeznaczone są  meble odpowiednie do wieku. Sale wyposażone są w gry i  zabawki, książki, materiały plastyczne i sprzęt muzyczny. Dzieci mogą odpoczywać, bawić się a także brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Klasy  I–III   oprócz sali głównej ( sali nr 7 )  będą korzystały:

 • z wolnych sal lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia ciche, takie jak odrabianie lekcji, praca z książką, gry dydaktyczne, gry stolikowe, gry planszowe  itp.
 • do zajęć ruchowych przystosowana jest sala korektywy, w której znajduje się sprzęt sportowy i sprzęt do zajęć ruchowych, sala gimnastyczna lub mała sala gimnastyczna.

W sali głównej świetlicy, która wyposażona jest we wszystkie pomoce i materiały plastyczne a także w sprzęt audiowizualny i komputerowy, będą się odbywały wszystkie inne zajęcia a więc: edukacyjne, teatralne, plastyczne, umuzykalniające, gry i zabawy dydaktyczne, komputerowe.

Jesienią i na wiosnę dzieci mogą również spędzać czas na placu zabaw czy też na boisku szkolnym.

Bieżące potrzeby dobrowolnie doposażają rodzice dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

CO NOWEGO ?

Wielkanoc w świetlicy

Patrzcie,ile na stole pisanek!Każda ma oczymalowane,naklejane.Każda ma uśmiechkolorowyi leży na stole grzecznie,żeby się nie potłucprzypadkiemw dzień świąteczny.Ale pamiętajcie!Pisankinie są do

Czytaj więcej »

Co nowego w Świetlicy?

W ciągu minionych dwóch tygodni dzieci na świetlicy pracowały nad realizacją pomysłów zaproponowanych przez nauczycieli. W ciągu tych dni obchodziliśmy

Czytaj więcej »

W świecie bajek

Jesienny, listopadowy czas spędziliśmy w świetlicy w bajkowym nastroju. Przenieśliśmy się w świat smoków, rycerzy, księżniczek, wróżek, skrzatów i krasnoludków.

Czytaj więcej »

Dzień Drzewa w świetlicy

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Jego pomysłodawcą jest Juliusz Sterling  Morton, amerykański przyrodnik żyjący w XIX w. W

Czytaj więcej »

NASZE PRACE

PARKING

Parking oraz główne wejście do szkoły znajdują się przy ul. Dworcowej.

Prosimy o  zachowanie szczególnej  ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu szkoły i przejścia dla pieszych.

MAPA

KONTAKT

ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

22 723 79 96

Scroll to Top