sp1piast@sp1piast.pl

 

NASZE PUBLIKACJE

Publikacja „Szkoły poza horyzont” powstała jako pokłosie raportu pt. „Poza Horyzont. Kurs na Edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” opublikowanego we wrześniu 2020 r. W raporcie grono ekspertów szukało odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w obszarze edukacji...
Czytaj
Historie zebrane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Technikum nr 8 im. Jana Karskiego w Zespole Szkół nr 42 w Warszawie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Piastowie.
Czytaj
Podejście do oceniania kształtującego (OK) zmienia się i ewoluuje w ostatnich latach. Nauczyciele uczą się korzystać z tej strategii – poznają ją, stosują i wymieniają się doświadczeniami, by pełniej wspierać wszystkich uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zmieniła się również...
Czytaj

PARKING

Parking oraz główne wejście do szkoły znajdują się przy ul. Dworcowej.

Prosimy o  zachowanie szczególnej  ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu szkoły i przejścia dla pieszych.

MAPA

KONTAKT

ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

22 723 79 96

Scroll to Top