sp1piast@sp1piast.pl

 

Pro Masovia dla naszej szkoły

Z okazji jubileuszu 100 rocznicy swojego istnienia Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie  za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na  Mazowszu została uhonorowana Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA.

Medal przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika na ręce Pani Dyrektor  Urszuli Skrzypczak, po odczytaniu aktu jego nadania, wręczyła Katarzyna Kręźlewicz – zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego. Medal ten jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym osobom i  instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Nasze osiągnięcia podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik  w liście skierowanym do Dyrektora Szkoły Urszuli Skrzypczak, w którym czytamy: „ Państwa Szkoła to zasłużona dla regionu i jego mieszkańców placówka oświatowa, która uczy i wychowuje kolejne pokolenia. Ma ona na swoim koncie liczne sukcesy, realizuje ciekawe projekty, może się pochwalić wieloma certyfikatami i dyplomami. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na wysoki poziom kształcenia uczniów, lecz także na przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym, wychowanie w duchu patriotycznym i obywatelskim, poszanowanie historii, tradycji oraz kultury naszego regionu i kraju. Na uznanie zasługuje również fakt, że w placówce działają klasy integracyjne, w których w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych program dostosowany jest do ich potrzeb i możliwości. Zapewniają Państwo również indywidualny program nauczania  uczniom wybitnie uzdolnionym. Szkoła dba także o wszechstronny rozwój swoich wychowanków, oferując im szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych i organizując wycieczki, konkursy, imprezy oraz zawody sportowe.”

Jesteśmy dumni z tak szczególnego wyróżnienia.

PARKING

Parking oraz główne wejście do szkoły znajdują się przy ul. Dworcowej.

Prosimy o  zachowanie szczególnej  ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu szkoły i przejścia dla pieszych.

MAPA

KONTAKT

ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

22 723 79 96

Scroll to Top