sp1piast@sp1piast.pl

 

Dyrekcja szkoły

Urszula Skrzypczak

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Iwona Krysińska

KIEROWNIK ŚWIETLICY

ADMINISTRACJA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Urszula Marcińska – Kierownik Gospodarczy
e-mail: urszula.marcinska@sp1piast.pl

Małgorzata Grabowska – Sekretarz Szkoły
e-mail: sekretariat@sp1piast.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Joanna Marczuk-Domińska
e-mail: inspektor@cbi24.pl

PRACOWNICY OBSŁUGI

Yana Bulashova
Halyna Denysyk
Dorota Forysiak
Eugeniusz Grabowski
Barbara Kowalczyk
Monika Król
Edyta Makowska
Svietlana Sokur
Marzena Tokaj
Krzysztof Woźnicki

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Urszula Mydłowska

Godziny pracy:
Poniedziałek     8:15 – 14:45
Wtorek               8:15 – 14:45
Środa                  8:00 – 11:30
Czwartek           8:15 – 14:45
Piątek                 8:15 – 14:45

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

PARKING

Parking oraz główne wejście do szkoły znajdują się przy ul. Dworcowej.

Prosimy o  zachowanie szczególnej  ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pobliżu terenu szkoły i przejścia dla pieszych.

MAPA

KONTAKT

ul. Brandta 22, 05-820 Piastów

22 723 79 96

Scroll to Top