DORADZTWO ZAWODOWE

Doradcy zawodowi w naszej szkole:

Aleksandra Buchta-Galińska
Anna Ledzion-Broniszewska