PROMOCJA ZDROWIA

Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego dziecka. Dbałość o zdrowie ucznia, to jedno z zasadniczych zadań szkoły dążącej do pełnego i wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków. Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy, a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

Nasza Szkoła Podstawowa nr. 1 im Stanisława Staszica  od początku swego istnienia podejmuje działania promujące zdrowie. Potwierdza to nadany Certyfikat Wojewódzki w programie,, Szkoła Promująca Zdrowie”. Certyfikat został nadany przez Kapitułę Wojewódzką, po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji. Nasza systematyczna  praca została doceniona przez Panią Kurator, która pogratulowała osiągnięć Dyrektorowi Szkoły p. Urszuli Skrzypczak i Szkolnemu Koordynatorowi projektu-p. Krystynie Wołosz

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Realizujemy treści programu prozdrowotnego, uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie, dlatego projekt ten wydał nam się idealny do kontynuacji w  naszej pracy.

Nadrzędnym celem projektu „Szkoła promująca zdrowie” jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów jak i pracowników. Promocja zdrowego trybu życia to proces pomagający w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcający do regularnej aktywności fizycznej. Zwieńczeniem naszej oddanej pracy będzie zdrowsze środowisko fizyczne szkoły.

Realizację działań wynikających z planu projektu wspiera Szkolny Zespół Promocji Zdrowia:

Koordynator  Irmina Stanios

 

Zdrowe przekąski w szkole w każdą środę !

Uczniowie z naszej szkoły przygotowują zdrowe przekąski i częstują się nawzajem, promując tym samym zdrowe odżywianie.

Spotkanie z audiofonologiem

14 marca  w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych i ósmych z audiofonologiem z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach    p. Justyną Kutybą. Nasz gość uświadomił uczniom za co odpowiada każda część naszego ucha, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu słuch oraz jakie zagrożenia płyną z przebywania w hałasie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali prelekcji zadając wiele pytań. Była to doskonała lekcja uświadamiająca nam wszystkim jak ważna jest cisza.

Strefa ciszy i  strefa aktywności fizycznej 

Od listopada w naszej szkole funkcjonuje strefa ciszy. Dzięki środkom z budżetu szkoły oraz wsparciu Rady Rodziców dzieci mogą odpoczywać na wygodnych pufach. Razem mamy ich już 16!!!

Ciągle pracujemy nad tym, żeby w strefie ciszy było…. zupełnie cicho, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. Uczniowie lubią przebywać w tej strefie. Często czytają tutaj książki, układają kostkę Rubika, uczą się do sprawdzianów lub po prostu zamykają oczy i kumulują energię przed następna lekcją. Również w czasie lekcji, zarówno klasy młodsze, jak i starsze korzystają z tego miejsca pod opieką swoich nauczycieli. Kto z nas nie chciałby rozmawiać o swojej klasie w czasie godziny wychowawczej, uczyć się angielskiego, przyrody czy każdego innego przedmiotu  na tak bajecznie kolorowych i wygodnych pufach?

W szkole uczniowie w czasie przerw mogą korzystać również z innej formy aktywności. Na bloku sportowym znajduje się strefa aktywności fizycznej. Uczniowie w czasie przerw od 10.35 do 12.55 (dwie długie przerwy) mogą przebywać na sali i  w „akwarium”, i spędzać czas aktywnie (w postaci wybranej przez siebie aktywności ruchowej). Ponieważ strefa ta cieszy się dużym zainteresowaniem  dzieci, to korzystają z niej wg. przyjętego wcześniej harmonogramu klasowego. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Każdy z nas ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Od naszej reakcji na wypadek zależy życie drugiego człowieka. W naszej szkole od dwóch lat uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach z Ratownictwa Medycznego, które prowadzi ratownik medyczny p.Krzysztof Paradowski. Mali ratownicy zdobywają wiedzę na temat tego jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, znają zasady postępowania w razie różnych wypadków, wiedzą jak zabandażować ranę, jak zadbać        o poszkodowanego w razie krwotoków, potrafią przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie wraz z opiekunem przekazują swoją wiedzę w sposób teoretyczny i praktyczny ucząc młodszych kolegów z klas 0-III udzielania pierwszej pomocy, biorą również udział w ogólnopolskich zawodach Ratownictwa Medycznego. Nasi mali – duzi ratownicy to: Natalia Ryczko, Wiktor Oksznajczyk, Franz Łotocki, Bartłomiej Schabek, Barbara Cierpka, Natalia Stosio, Patrycja Heleniak, Kinga Strzelińska, Hanna Madej, wiktoria Piotrkowicz, Natalia Kryńska, Emilia Olech, Katarzyna Koguciuk, Igor Kuroszczyk. Trzymamy kciuki i jesteśmy dumni, że są wśród nas.

 

Test COOPERA

8 listopada na terenie naszej szkoły odbył się Test COOPERA. Test został zorganizowany we współpracy z AZS Warszawa. Wzięli w nim udział uczniowie klas 5 -8.  230 uczestników przebiegło łącznie dystans ponad 450 kilometrów. Chcieliśmy  poprzez wysiłek włożony w 12 minutowy bieg uczcić trud naszych żołnierzy walczących o niepodległość.