KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

WYDARZENIA SZKOLNE

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW

Zebrania obowiązkowe w klasach IV-VIII- wskazane środy  godz. 18.00.
Zebrania obowiązkowe klas I-III – wskazane czwartki godz. 18.00.
Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w każdym tygodniu w godzinach konsultacji indywidualnych.

Do pobrania:

TERMINY SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 2023/2024

USTALENIA DODATKOWE