KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

WYDARZENIA SZKOLNE

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW

Zebrania obowiązkowe w klasach IV-VIII- wskazane środy  godz. 18.00.
Zebrania obowiązkowe klas I-III – wskazane czwartki godz. 18.00.
Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w każdym tygodniu w godzinach konsultacji indywidualnych.

Do pobrania:
Terminy spotkań nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023