HISTORIA

Początki działań oświatowych w Piastowie sięgają czasów zaboru rosyjskiego. W latach 1910 – 1914 odbywało się prywatne kształcenie dzieci. We wrześniu 1914 roku Maria Sobolewska otworzyła szkołę prywatną, przyjmując w pierwszym roku nauczania 32 uczniów, których podzielono na 4 oddziały. Poziom nauczania był zróżnicowany i zależał od wyniku egzaminu wstępnego. Takie były początki Szkoły Powszechnej im. Stanisława Staszica.

Założona w 1914 roku – późniejsza Szkoła Podstawowa Nr 1. Najbardziej zasłużona placówka oświatowa, przez prawie 20 lat była jedyną szkołą w mieście. Na początku lat 30 – tych uczyło się w niej ponad 1000 uczniów. Z tego powodu w 1932 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego podzieliło jedyną w Piastowie szkołę na dwie Nr 1 i Nr 2.

Dnia 28 maja 1933 roku następuje poświęcenie Sztandaru Szkoły. W metryce Sztandaru czytamy: Poczet Sztandarowy S.P. Nr 1 w skład, którego wchodzą absolwenci.

Poświęcenia dokonał Ks. Antoni Montak proboszcz miejscowej parafii.
Rodzicami Chrzestnymi byli: Pani Marszałkowa A.Piłsudska, Pan Minister J. Gallot, Pan Minister W.Korsak, Pani Profesorowa H. Szykowska, Pan Dyrektor E. Zienkiewicz, Pan Inspektor Szkolnictwa J. Radwiński … (tu następują podpisy chrzestnych Sztandaru Szkoły).”

Szkoła mieściła się wtedy w budynkach zbudowanych dla pracowników w Kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. Budynki te istnieją do dzisiaj, a przez mieszkańców nazywane są „czerwoniakami”. Były to więc pomieszczenia adoptowane i ciasne. Postanowiono więc wybudować nowy budynek, który odpowiadałby potrzebom szkoły. W 1936 roku rozpoczęto budowę, której niestety nie ukończono z powodu wybuchu wojny.

Od początku tzn. od 1914 roku do 1977 r.szkołą kierowali: Maria Sobolewska, F. Milik, Zofia Jelinek, Jerzy Gościcki, Helena Kamińska, Janina Kamińska, Ryszard Siewierski, Władysław Piątkiewicz, Bolesław Kozłowski, Andrzej Szolc, Krystyna Banach.

W roku 1977 ze względów technicznych, Szkoła Podstawowa Nr 1 zawiesiła działalność.Uczniowie i nauczyciele zostali przeniesieni do Szkoły Podstawowej Nr 3.

Na początku lat 90 – tych powstał problem z przepełnioną Szkołą Podstawową Nr 3, w której uczniowie uczyli się w systemie trzyzmianowym. Powstał wtedy pomysł zbudowania nowej szkoły, która odciążyłaby przepełnioną „Trójkę” . W 1994 roku rozpoczęły się prace budowlane.

Po dwudziestu latach „Jedynka” została reaktywowana. 1 września 1997 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły, która stała się kontynuatorką tradycji „Starej Jedynki”. Dyrektorem nowej „Jedynki” została Pani Zofia Myśliwiec. W 2007 roku dyrektorem szkoły została Pani Urszula Skrzypczak.