WYCHOWAWCY

klasa / wychowawca / nauczyciel wspomagający / sala

Klasa 0A – S. Kielan/ J. Wieliczko, K. Lewandowska, sala 21
Klasa 0B – P. Płuciennik-Cioch, A. Dudek, — , sala 24
Klasa 1A – A Wąskowska, K. Wojtaś, sala 19
Klasa 1B – F. Urbaniak, —, sala 19
Klasa 1C – A. Buchta-Galińska, —, sala 22
Klasa 2A – A. Kowalewska, E. Rój, sala 22
Klasa 2B – B. Maroń, —, sala 20
Klasa 3A – I. Krysińska, J. Sadurek, sala 20
Klasa 3B – A. Brzezińska, —, sala 18
Klasa 4A – B. Czaja-Górowska, K. Tomczyk, sala 25
Klasa 5A – M. Hobrot, M. Jagiełło, sala 8
Klasa 5B – A. Opiatowska, A. Opiatowska, sala 18
Klasa 5C – M. Osińska, —, sala 9
Klasa 5D – K. Chrustowiecka, —, sala 26
Klasa 6A – M. Telech, M. Telech, sala 25
Klasa 6B – M. Frączek, —, sala 16Z
Klasa 6C – B. Piotrowska, —, sala 14
Klasa 7A – K. Osińska, A. Lewczuk, sala 30
Klasa 7B – J. Kalwajtys-Chłosta, —, sala 16
Klasa 7C – M. Run, K. Mojsa, sala 28
Klasa 7D – P. Kapuściński, —, sala 16ms
Klasa 8A – A. Ledzion-Broniszewska, A. Ledzion-Broniszewska, sala 29
Klasa 8B – A. Kowalczyk, —, sala 8
Klasa 8C – I. Skiba, —, sala 4