NAUCZYCIELE

Adamczyk Elżbieta

nauczyciel religii

Sylwia Brzezińska

SPECJALISTA

psycholog

AGNIESZKA DOŁOWA

nauczyciel języka francuskiego

SABINA FURMAŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY 7D

nauczyciel języka polskiego, terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

Magdalena Horbot

wychowawca klasy 7A

nauczyciel języka polskiego

Kamola-Gajek Eliza

nauczyciel muzyki

MAGDALENA KORDACZUK

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

ANNA LEDZION-BRONISZEWSKA

nauczyciel wspierający, doradca zawodowy

ADRIANNA MELANIUK

nauczyciel języka angielskiego

MAŁGORZATA NAGÓRSKA

SPECJALISTA

pedagog

MARIA OSIŃSKA

wychowawca klasy 7C

nauczyciel języka angielskiego i historii

RENATA PIETRZAK

WYCHOWAWCA KLASY 5A

nauczyciel matematyki

Emilia Radzka-Raźny

nauczyciel wspierający

JOANNA SADUREK

wychowawca klasy 0a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Tomasz Sokołowski

nauczyciel etyki

Renata Szymańska-Kudaj

nauczyciel wspierający

Agata Traczyk

nauczyciel chemii

SYLWIA WAWRZYŃSKA

specjalista

terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

KRYSTYNA WOŁOSZ

wychowawca świetlicy

ANETA WĄSOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 3A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MARTA BLOCH

nauczyciel religii

ALEKSANDRA BUCHTA-GALIŃSKA

wychowawca klasy 3c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspierający, doradca zawodowy

MAŁGORZATA DUDYŚ

WYCHOWAWCA KLASY 2A

nauczyciel WOS

KATARZYNA GRABOWSKA

nauczyciel matematyki i informatyki

MAKSYM JASKÓLSKI

nauczyciel informatyki

Kaproń-Staciwa Lucyna

nauczyciel języka francuskiego

SYLWIA KIELAN

nauczyciel wspierający

Anna Kowalczyk

nauczyciel języka polskiego

IWONA KRYSIŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY 2b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Kępka-Panek

WYCHOWAWCA KLASY 0b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ALINA LEWCZUK

nauczyciel wspierający

Aleksandra Michalska

WYCHOWAWCA KLASY 6A

nauczyciel języka polskiego

Agnieszka Niewrzędowska

wychowawca świetlicy

nauczyciel geografii

ANNA PRZYBYSZ

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Joanna Regner-Janiszewska

nauczyciel wspierający

LIDIA SILSKA

SPECJALISTA

terapeuta SI

KATARZYNA SOWIŃSKA-WOJTAŚ

WICEDYREKTOR SZKOŁY

nauczyciel plastyki

Magdalena Tarabasz

Nauczyciel Bibliotekarz

wychowawca świetlicy

Magdalena Ulman-Soczko

SPECJALISTA

rewalidacja

DOROTA WOŹNIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

JUSTYNA WIELICZKO

wychowawca klasy 1c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MARIA ZABIERZEWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY

pedagog specjalny

Barbara Bochyńska

SPECJALISTA

psycholog

MARIA BOŻEK

WYCHOWAWCA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 0B

ANNA BRATKOWSKA-Malinkiewicz

WYCHOWAWCA KLASY 8C

nauczyciel języka angielskiego

BEATA CZAJA-GÓROWSKA

nauczyciel biologii i przyrody

MATEUSZ FRĄCZEK

WYCHOWAWCA KLASY 8B

nauczyciel wychowania fizycznego

Ewelina Grudzińska

wychowawca świetlicy

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

nauczyciel języka angielskiego

PIOTR KAPUŚCIŃSKI

WYCHOWAWCA KLASY 4b

nauczyciel wychowania fizycznego

RADOSŁAW KORBAN

WYCHOWAWCA KLASY 5B

nauczyciel wychowania fizycznego

AGNIESZKA KOWALEWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 1A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BOŻENA MAROŃ

WYCHOWAWCA KLASY 1B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Motowska

wychowawca oddziału przedszkolnego 0a

KAROLINA OSIŃSKA

nauczyciel fizyki

MAŁGORZATA PIECHUTA

SPECJALISTA

logopeda, terapeuta SI

Katarzyna Radzio-Dębska

Specjalista

logopeda, wychowawca świetlicy

MONIKA RUN

WYCHOWAWCA KLASY 4a

nauczyciel matematyki

Iwona Skiba

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

MARTA SZYMANIAK

wychowca klasy 8a

nauczyciel historii

Maria Telech

nauczyciel wspierający

ELŻBIETA URBANIAK

WYCHOWAWCA KLASY 3b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MARIA ZIELIŃSKA

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ