NAUCZYCIELE

MARTA BLOCH

NAUCZYCIEL

nauczyciel religii i techniki

KAROLINA CHRUSTOWIECKA

wychowawca klasy V d

nauczyciel geografii

AGNIESZKA DOŁOWA

nauczyciel języka francuskiego

MATEUSZ FRĄCZEK

WYCHOWAWCA KLASY VI B

nauczyciel wychowania fizycznego

KATARZYNA GRABOWSKA

nauczyciel matematyki

MAKSYM JASKÓLSKI

nauczyciel informatyki

PIOTR KAPUŚCIŃSKI

WYCHOWAWCA KLASY VII D

nauczyciel wychowania fizycznego

AGNIESZKA KOWALEWSKA

WYCHOWAWCA KLASY II A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KAMILA LEWANDOWSKA

nauczyciel wspomagający w oddziale przedszkolnym 0 A

Wychowawca świetlicy

BOŻENA MAROŃ

WYCHOWAWCA KLASY II B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

MAŁGORZATA NAGÓRSKA

SPECJALISTA

pedagog

KAROLINA OSIŃSKA

wychowawca kl. VII A

nauczyciel matematyki i fizyki,

BEATA PIOTROWSKA

wychowawca klasy VI C

nauczyciel informatyki

ELŻBIETA RÓJ

nauczyciel wspomagający w klasie II A

LIDIA SILSKA

TERAPEUTA SI

BEATA SKÓRA

logopeda

KATARZYNA SOWIŃSKA-WOJTAŚ

KIEROWNIK ŚWIETLICY

nauczyciel plastyki

Magdalena Tarabasz

Nauczyciel Bibliotekarz

JUSTYNA WIELICZKO

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 A

DOROTA WOŹNIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

MARZENA WASZCZAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

nauczyciel religii

RADOSŁAW KORBAN

WYCHOWAWCA KLASY VIII B

nauczyciel wychowania fizycznego

Zofia Wikotrzak-Smolarczyk

wychowawca klasy V b

nauczyciel matematyki

ANNA BRZEZIŃSKA

Wychowawca kl. III a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BEATA CZAJA-GÓROWSKA

wychowawca klasy 4 a

nauczyciel biologii i przyrody

Sylwia Brzezińska

psycholog

SABINA FURMAŃSKA

Terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

nauczyciel języka polskiego

Magdalena Horbot

wychowawca kl. V a

nauczyciel języka polskiego

WANDA KALIŚCIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

logopeda

ŁUKASZ KARPIŃSKI

nauczyciel muzyki

MAGDALENA KORDACZUK

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

IWONA KRYSIŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY II A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ALINA LEWCZUK

nauczyciel wspomagający w klasie VII A

ADRIANNA MELANIUK

nauczyciel języka angielskiego

AGNIESZKA OPIATOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY V B

nauczyciel wspierający w klasie V B

MARIA OSIŃSKA

wychowawca klasy 5 C

nauczyciel języka angielskiego, historii, wos-u

PAULINA PŁUCIENNIK-CIOCH

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 B

MONIKA RUN

WYCHOWAWCA KLASY VII C

nauczyciel matematyki

IWONA SKIBA

wychowawca kl. VIII C

nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

IRMINA STANIOS

NAUCZYCIEL

nauczyciel wychowania fizycznego

MARIA TELECH

wychowawca kl. VI A

nauczyciel wspierający w kl. VI A

AGATA TRACZYK

nauczyciel biologii

SYLWIA WAWRZYŃSKA

TERAPEUTA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNY

KATARZYNA WOJTAŚ

nauczyciel wspomagający w klasie I A

MARIA ZABIERZEWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY

pedagog specjalny

EWELINA GRUDZIŃSKA

wychowawca świetlicy

ALEKSANDRA BUCHTA-GALIŃSKA

wychowawca klasy I c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

JUSTYNA CZUPRYNIAK

nauczyciel języka polskiego

KATARZYNA DULSKA

siostra, katechetka

KATARZYNA GARDYNIK

pedagog terapeuta rewalidacji

MONIKA JAGIEŁŁO

nauczyciel wspomagający w klasie V a

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

WYCHOWAWCA KLASY VII B

nauczyciel języka angielskiego

SYLWIA KIELAN

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 a

ANNA KOWALCZYK

WYCHOWAWCA KLASY VIII B

nauczyciel języka polskiego

ANNA LEDZION-BRONISZEWSKA

wychowawca klasy VIII A

nauczyciel wspierający w klasie VIII A

KLAUDIA MOJSA

nauczyciel wspierający w kl. 7 c

ANNA MALINKIEWICZ-BRATKOWSKA

nauczyciel języka angielskiego

RENATA PIETRZAK

nauczyciel matematyki

ANNA PRZYBYSZ

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

JOANNA SADUREK

nauczyciel wspomagający w klasie III A

ALDONA SKŁADANIEC

nauczyciel języka francuskiego i plastyki

JUSTYNA SOBOLEWSKA

terapeuta SI

wychowawca świetlicy

MARTA SZYMANIAK

nauczyciel historii

KATARZYNA TOMCZYK

NAUCZYCIEL WSPIERAJĄCY W KLASIE IV A

nauczyciel etyki

MIROSŁAWA UMIASTOWSKA

nauczyciel języka francuskiego

ELŻBIETA URBANIAK

WYCHOWAWCA KLASY I B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ANETA WĄSOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY I A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KRYSTYNA WOŁOSZ

wychowawca świetlicy

MARIA ZIELIŃSKA

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

JOANNA KĘSY-ŚWIŚ

nauczyciel wspomagający