NAUCZYCIELE

Adamczyk Elżbieta

nauczyciel religii

MARTA BLOCH

nauczyciel religii i techniki

BEATA CZAJA-GÓROWSKA

nauczyciel biologii, przyrody i chemii

MATEUSZ FRĄCZEK

WYCHOWAWCA KLASY 7 B

nauczyciel wychowania fizycznego

SABINA FURMAŃSKA

Terapeuta korekcyjno-kompensacyjny

nauczyciel języka polskiego

Magdalena Horbot

wychowawca klasy 6 a

nauczyciel języka polskiego

PIOTR KAPUŚCIŃSKI

WYCHOWAWCA KLASY 8 D

nauczyciel wychowania fizycznego

AGNIESZKA KOWALEWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 3 A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

BOŻENA MAROŃ

WYCHOWAWCA KLASY 3 B

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ADRIANNA MELANIUK

nauczyciel języka angielskiego

Mateusz Mularczyk

nauczyciel muzyki

ANNA MALINKIEWICZ-BRATKOWSKA

nauczyciel języka angielskiego

KAROLINA OSIŃSKA

wychowawca klasy 8 A

nauczyciel fizyki

MAŁGORZATA PIECHUTA

SPECJALISTA

logopeda

BEATA PIOTROWSKA

wychowawca klasy 7 C

nauczyciel informatyki

ELŻBIETA RÓJ

nauczyciel wspierający w klasie 3 A

LIDIA SILSKA

SPECJALISTA

TERAPEUTA SI

KATARZYNA SOWIŃSKA-WOJTAŚ

KIEROWNIK ŚWIETLICY

nauczyciel plastyki

ELŻBIETA URBANIAK

WYCHOWAWCA KLASY 2 b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

JUSTYNA WIELICZKO

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 a

MARZENA WASZCZAK

wychowawca świetlicy

nauczyciel religii

SYLWIA WAWRZYŃSKA

specjalista

TERAPEUTA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNY

ANNA BRZEZIŃSKA

Wychowawca klasy 1 a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sylwia Brzezińska

SPECJALISTA

psycholog

AGNIESZKA DOŁOWA

nauczyciel języka francuskiego

KATARZYNA GRABOWSKA

nauczyciel matematyki

MAKSYM JASKÓLSKI

nauczyciel informatyki

JANECKI ARTUR

nauczyciel chemii

WANDA KALIŚCIAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

logopeda

Katarzyna Kalata

nauczyciel wspierający w klasie OA

wychowawca świetlicy

MAGDALENA KORDACZUK

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

IWONA KRYSIŃSKA

WYCHOWAWCA KLASY 1 b

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Michalska

nauczyciel języka polskiego

Tatiana Małek

wychowawca klasy 4a

nauczyciel języka polskiego

MAŁGORZATA NAGÓRSKA

SPECJALISTA

pedagog

AGNIESZKA OPIATOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY 6 B

nauczyciel wspierający w klasie 6 B i doradztwo zawodowe

ANNA PRZYBYSZ

nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej

Joanna Regner-Janiszewska

nauczyciel wspierający w kl. 4 A

Emilia Radzka-Raźny

SPECJALISTA

terapeuta SI, nauczyciel wspierający

URSZULA SKRZYPCZAK

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Spisacka-Kraciuk

nauczyciel języka francuskiego

Magdalena Tarabasz

Nauczyciel Bibliotekarz

ANETA WĄSOWSKA

WYCHOWAWCA KLASY I A

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

DOROTA WOŹNIAK

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

MARIA ZABIERZEWSKA

WICEDYREKTOR SZKOŁY

pedagog specjalny

ALEKSANDRA BUCHTA-GALIŃSKA

wychowawca klasy 2 c

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

KAROLINA CHRUSTOWIECKA

wychowawca klasy 6 d

nauczyciel geografii

MAŁGORZATA DUDYŚ

WYCHOWAWCA KLASY 0A

nauczyciel WOS

KATARZYNA GARDYNIK

SPECJALISTA

rewalidator

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

WYCHOWAWCA KLASY 8 B

nauczyciel języka angielskiego

SYLWIA KIELAN

nauczyciel wspierający w klasie 1A

RADOSŁAW KORBAN

WYCHOWAWCA KLASY 4 B

nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Kulik

wychowawca świetlicy

ANNA LEDZION-BRONISZEWSKA

nauczyciel wspierający, doradztwo zawodowe

ALINA LEWCZUK

nauczyciel wspierający w klasie 8 A

KLAUDIA MOJSA

nauczyciel wspierający w kl. 7 c

MARIA OSIŃSKA

wychowawca klasy 6 C

nauczyciel języka angielskiego, historii, wos-u

Marta Podjasek

wychowawca oddziału przedszkolnego 0 b

RENATA PIETRZAK

nauczyciel matematyki

MONIKA RUN

WYCHOWAWCA KLASY 8 C

nauczyciel matematyki

JOANNA SADUREK

wychowawca klasy 0a

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ALDONA SKŁADANIEC

nauczyciel języka francuskiego i plastyki

MARTA SZYMANIAK

wychowca klasy 7 a

nauczyciel historii

KATARZYNA TOMCZYK

wychowawca klasy 5 a

nauczyciel wspierający w klasie 5a

KRYSTYNA WOŁOSZ

wychowawca świetlicy

MARIA ZIELIŃSKA

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ