DORADZTWO ZAWODOWE

Doradcą zawodowym w naszej szkole jest pani Aleksandra Buchta-Galińska

WYBÓR ZAWODU

Zawody, które pojawią się na rynku pracy za 15 lat – co to będą za profesje, na czym będzie polegała praca, jakie zadania stanowiskowe obejmie. Analiza przygotowana przez doradcę zawodowego SP1, p. Annę Ledzion-Broniszewską