nauczyciele

Kampania na rzecz matematyki

Nasza szkoła uczestniczyła w rocznym ogólnopolskim projekcie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Kampania na rzecz matematyki – PAS, którego głównym celem było podniesienie praktycznych umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki. Myślą przewodnią projektu było ukazanie takiego podejścia do nauczania matematyki, w którym kładzie się nacisk na samodzielne matematyczne poszukiwania

Kampania na rzecz matematyki Read More »

Warsztaty nt. zanieczyszczenia powietrza

Burmistrz Miasta Piastowa, przy współudziale Forum Rozwoju Efektywnej Energii serdecznie zaprasza Państwa do udziału w projekcie pn. „Balon.Lab – warsztaty na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce”, które odbędą się w środę 1 marca o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a.

Warsztaty nt. zanieczyszczenia powietrza Read More »

Program RUN w Jedyneczce

Nasz szkoła od kilku lat wdraża elementy oceniania kształtującego, które są częścią projektu Szkoły Uczącej Się. Od roku szkolnego 2015/2016 bierzemy również udział w programie RUN – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. W naszej szkole nauczyciele z Grup PP koncentrują się na efektywnym uczeniu się uczniów na lekcji i poza nią oraz doskonaleniu procesu nauczania

Program RUN w Jedyneczce Read More »

Szkoła Demokracji

Szkoła Podstawowa nr 1 została zaproszona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do współpracy przy tworzeniu filmu dotyczącego obszaru: „Uczenie się i nauczanie”. W filmie tym nauczyciele z SP1 pokazali w jaki sposób wykorzystują na swoich lekcjach elementy i strategie oceniania kształtującego.

Szkoła Demokracji Read More »

Scroll to Top