Kampania na rzecz matematyki

Nasza szkoła uczestniczyła w rocznym ogólnopolskim projekcie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Kampania na rzecz matematyki – PAS, którego głównym celem było podniesienie praktycznych umiejętności nauczycieli I i II etapu edukacyjnego w zakresie nauczania matematyki. Myślą przewodnią projektu było ukazanie takiego podejścia do nauczania matematyki, w którym kładzie się nacisk na samodzielne matematyczne poszukiwania i matematyczne myślenie uczniów, na miarę ich możliwości.

W ramach projektu nauczyciele brali udział w  konferencjach, warsztatach, sieci współpracy, seminariach,  konsultacjach oraz zajęciach  otwartych.

Uczestniczki projektu: Anna Brzezińska, Agnieszka Kowalewska, Katarzyna Kruk

Do pobrania: prezentacja

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

6 grudnia w Wydziale w Warszawie podsumowaliśmy działania, które były realizowane w ramach projektu „Kampania na rzecz matematyki”.

Przez blisko rok z nauczycielami z Państwa szkół  tworzyliśmy zespół nauczycieli, który starał się propagować edukację matematyczną na Mazowszu, doskonaliliśmy swoje kompetencje, dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Słowa znanej piosenki stale przypominają nam, że w życiu piękne są tylko chwile – mamy nadzieję, że ten mijający rok współpracy do takich chwil możemy zaliczyć.

W imieniu całego zespołu serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w projekcie, szczególne podziękowania przekazujemy Tym nauczycielom, którzy podjęli się trudnego zadania, jakim było poprowadzenie zajęć otwartych.

Dzięki zaangażowaniu i aktywności nauczycieli z Państwa szkół, powierzone nam zadania realizowaliśmy z jeszcze większą pasją, przyjemnością i satysfakcją. Ich doświadczenie, wiedza i umiejętności oraz otwartość na innych dają pewność, że edukacja matematyczna jest w dobrych rękach, a wszelkie trudności da się pokonać.

A teraz … zbliża się do nas …

dzień, tylko jeden raz do roku

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku

… dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

 

W ten nadchodzący świąteczny czas życzymy wszystkim Państwu razem i Każdemu z osobna…

samych dobrych wspomnień, abyście dzięki nim mogli przetrwać złe chwile;… radości, gdy czyjaś twarz rozjaśnia się na Wasz widok; …nieustającego poczucia, że zawsze Jesteście komuś potrzebni
i wreszcie …ufności że nie to, co za Wami i nie to, co przed Wami …

ale to, co tu i teraz z Wami… jest szczęściem, którego szukacie.

Mirosława Anna Pleskot, Beata Wąsowska-Narojczyk

 

Scroll to Top