Szkoła Demokracji

Szkoła Podstawowa nr 1 została zaproszona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do współpracy przy tworzeniu filmu dotyczącego obszaru: „Uczenie się i nauczanie”. W filmie tym nauczyciele z SP1 pokazali w jaki sposób wykorzystują na swoich lekcjach elementy i strategie oceniania kształtującego.

W nakręconym materiale można obejrzeć nie tylko dobre praktyki, ale także wywiad z uczniami dotyczący sensowności podawania celów, kryteriów sukcesu, przydatności informacji zwrotnej oraz wywiad z dyrektorem SP1 Urszulą Skrzypczak.

Alicja Pałys

Scroll to Top