My home, my family

9 maja 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno – językowy, którego celem było:

  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowo – plastycznych wśród uczniów klas II-VI szkół podstawowych Piastowa.
  • Inspirowanie i motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
  • Podniesienie poziomu kompetencji językowych.
  • Pobudzanie uczniów do twórczej pracy.
  • Rozwijanie uzdolnień uczniów.
  • Kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy.
  • Rozbudzanie ciekawości, samodzielności, wiedzy językowej i ekspresji plastycznej.
  • Wyrabianie nawyku samokształcenia.
  • Ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z klas II – VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 4. Międzyszkolna Komisja Konkursowa 9 maja ustaliła listę laureatów.

KLASY II
I MIEJSCE  Szymon Groszek  kl. 2f   SP 4
II MIEJSCE  Urszula Jotel  kl. 2f  SP 4
III MIEJSCE   Julian Brodowski  kl.  2c  SP 4

KLASY III
I MIEJSCE   Michalina Dobek  kl. 3a SP 1
II MIEJSCE   Emilia Brzyska    kl. 3a  SP 4  / Weronika Antosik  3 a SP 4
WYRÓŻNIENIE    Ewa Ignatowicz  kl. 3b SP 4

KLASY IV
I MIEJSCE   Maksymilian Skiba  kl. 4a  SP 1
II MIEJSCE   Barbara Gwiazda  kl. 4c   SP 1
III MIEJSCE   Helena Panfil   kl. 4c  SP 1
WYRÓŻNIENIE  Jan Wiktorzak  kl. 4b SP 1 / Piotr Trojanowski kl. 4b  SP 4

KLASY V
I MIEJSCE   Katarzyna Koguciuk  kl. 5a SP 1 / Michał Wołoszczuk  kl. 5c  SP 4
III MIEJSCE   Barnaba Dąbrowa  kl. 5a  SP 4
WYRÓŻNIENIE   Maciej Hadała  5a  SP 1

KLASY VI
I MIEJSCE  Natalia Szyszko  kl. 6c  SP 4
II MIEJSCE  Blanka Mysiurek  kl. 6c  SP 4
III MIEJSCE   Alicja Borowska   kl. 6c  SP 1
WYRÓŻNIENIE    Paulina Parol  kl. 6c  SP 1

Wszystkim Zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Agnieszka Gołda i Iwona Skiba
nauczycielki języka angielskiego / organizatorki konkursu

Scroll to Top