102!

12 maja Szkoła Podstawowa nr 1 świętowała 102 rocznicę swego powstania. Społeczność szkolna wraz z pocztami sztandarowymi  uroczyście i dumnie przemaszerowała ulicami miasta do parafialnego kościoła Świętego Michała Archanioła, gdzie o godz. 9.00 została odprawiona msza święta, którą celebrował ks. Wojciech Woźniak .


Następnie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami i zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w budynku SP1. Na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna uroczystości. Rozpoczęła się wprowadzeniem, przy akompaniamencie werbli, sztandarów szkoły- historycznego i obecnego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Wicedyrektor Maria Zabierzewska, która serdecznie powitała wszystkich zebranych.

Miło nam było gościć przedstawicieli władz samorządowych i kościelnych: Burmistrza Miasta Piastowa p. Grzegorza Szuplewskiego, p. Zdzisława Brzezińskiego- Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, proboszcza parafii św. Michała Archanioła ks. Macieja Chwarścianka, p. Rafała Nowakowskiego, p. Wandę Przybylak – Dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Kultury    w Piastowie, p. Daniela Daleckiego, dyrektorów piastowskich szkół i placówek oświatowych, a także absolwentów.
Pani Wicedyrektor w swojej przemowie wyraziła podziękowanie wszystkim pracownikom SP1 za pełną poświęcenia pracę dla rozwoju każdego ucznia tej szkoły. Następnie życzenia przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców p. Dorota Grzymała- Łubnicka. Głos zabrali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Cecylia Olech i Andrzej Gwiazda. Dzień, w którym obchodzona jest 102 rocznica powstania szkoły skłoniła uczniów do refleksji, że w szkole najważniejszy zawsze jest Uczeń, duszą szkoły jest Nauczyciel, wsparciem – Rodzice, a dumą Absolwenci. Wyrazili słowa wdzięczności dla grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych, rodziców, oraz zaproszonych gości i tych, którym bliskie są sprawy piastowskiej Jedyneczki.

W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie Złotej Tarczy Absolwenta p. Tadeuszowi Lichuckiemu. Pan Tadeusz Lichucki był uczniem naszej szkoły w latach 1929 -1936. Jego postawa życiowa i system wyznawanych wartości może być drogowskazem życiowym dla uczniów naszej szkoły.

Następnie o głos poprosiła przedstawicielka młodzieży, uczennica klasy Va -Patrycja Heleniak, która złożyła podziękowania hojnemu ofiarodawcy, przyjacielowi naszej szkoły, panu Ireneuszowi Wierzbowiczowi. Pan Wierzbowicz jest wielkim wielbicielem literatury i swoją pasją czytania chciałby zainspirować jak największą ilość dzieci i młodzieży. W tym celu swoim darem wzbogacił księgozbiór szkolnej biblioteki, a swoimi pamiątkowymi zbiorami uzupełnił zasób eksponatów Szkolnej Izby Pamięci i pracowni przyrodniczej.

W dalszej części uroczystości nastąpiło rozdanie dyplomów i nagród Laureatom VI Międzyszkolnego  Konkursu Języka  Angielskiego i Wiedzy o Wielkiej Brytanii „Jedyneczka”. Organizatorem tego corocznego konkursu jest SP nr 1 w Piastowie. Konkurs objął  honorowym patronatem Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski. Nagrody wręczyła Pani Wicedyrektor SP 1 p. Maria Zabierzewska oraz nauczyciel języka angielskiego, p. Agata Sałacińska. Nagrodzonym osobom gratulujemy.

Kolejnym elementem obchodów była część artystyczno- taneczna. Uczniowie pokazali, że nie straszna im szkoła i prace domowe, które wyzwalają w nich twórczą  postawę i rozwijają kreatywność. Przypomnieli wszystkim o ideach patriotycznych i społecznych oraz zasługach patrona naszej szkoły, Stanisława Staszica- człowieka renesansu.  Z powodzeniem też zmierzyli się z recytacją fragmentów dzieł  najznamienitszych polskich pisarzy, tj. Jana Kochanowskiego i Adama Mickiewicza. Występ ten przygotowały dzieci z klasy VI c, V c, V a, pod kierunkiem autorki scenariusza p. Ewy Pulik oraz wychowawców: p. Małgorzaty Karpińskiej i p. Radosława Korbana.

Nie zabrakło także popisów naszych najmłodszych uczniów, którzy święto swej szkoły uczcili tańcami. Podniosły nastrój tańca dworskiego w wykonaniu klasy II d przeplatał się z dziecięcą, spontaniczną radością, która emanowała z tańczących krasnoludów z klasy I b. Za choreografię i przygotowanie tancerzy odpowiadał p. Włodzimierz Ptaszek, którego wspomagały wychowawczynie –p. Agnieszka Mazurek i p. Joanna Filoniuk.

Całość przedsięwzięcia zakończył dostojny polonez, pięknie zatańczony przez uczniów klas szóstych, przygotowanych przez p. Piotra Kapuścińskiego i p. Iwonę Krysińską.  Muzyczną oprawę wydarzenia, która dostarczyła publiczności wielu wzruszeń,  opracował p. Bogdan Nidzgorski. Pod jego kierunkiem  95- osobowy chór szkolny wykonał utwory z repertuaru takich artystów jak: Marek Grechuta, Piotr Rubik, Grzegorz Turnau. Oprócz tego wystąpiły solistki – uczennice klas trzecich i szóstych, a także instrumentaliści.

Zwieńczeniem obchodów Święta Szkoły był pierwszy interaktywny Wielki Quiz Historyczny Wiedzy o Piastowie opracowany i przeprowadzony przez p. Iwonę Skibę. Honorowym patronatem objął go Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski. W myśl hasła ,,Kto ma odwagę, ten zwycięża” przystąpiły do niego drużyny złożone z absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedstawicieli: Urzędu Miasta, Rady Miasta, Gimnazjum nr1, SP2 i SP1. Wszyscy wykazali się świetną znajomością historii i współczesności swej małej ojczyzny. Największą liczbę punktów zdobyła drużyna Burmistrza Piastowa. Ze względu na duże zainteresowanie taką formą szlachetnej rywalizacji w przyszłym roku konkurs z pewnością doczeka się kontynuacji.

Święto Szkoły to dla naszej szkolnej rodziny bardzo radosne i ważne wydarzenie, pełne pozytywnych wrażeń i emocji, które będziemy długo i mile wspominać.

Joanna Filoniuk

Scroll to Top