Życzenia dla nauczycieli

W Dniu Edukacji Narodowej dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty zatrudnionym w naszej szkole życzenia złożyli Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, Zastępca Burmistrza Miasta Piastowa Maria Makowska oraz Dyrektor CUO Miasta Piastowa Katarzyna Wąsińska-Jano.

Dziękujemy!

Życzenia 14.10.2021

Scroll to Top