Warsztaty nt. zanieczyszczenia powietrza

Burmistrz Miasta Piastowa, przy współudziale Forum Rozwoju Efektywnej Energii serdecznie zaprasza Państwa
do udziału w projekcie pn. „Balon.Lab – warsztaty na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce”, które odbędą się w środę 1 marca o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2a.Szczegółowe informacje na plakacie.

Scroll to Top