Program RUN w Jedyneczce

Nasz szkoła od kilku lat wdraża elementy oceniania kształtującego, które są częścią projektu Szkoły Uczącej Się. Od roku szkolnego 2015/2016 bierzemy również udział w programie RUN – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania. W naszej szkole nauczyciele z Grup PP koncentrują się na efektywnym uczeniu się uczniów na lekcji i poza nią oraz doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się, wskazując uczniowi efekty jego pracy i możliwości dalszego jego rozwoju.

W ramach tego projektu 19 listopada 2016 r. Grupa Przyjaznych Przyjaciół z naszej szkoły uczestniczyła w szkoleniu regionalnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adamowie. Warsztaty poprowadziła trenerka CEO, pani Mirosława Rokicka. Tematem warsztatów było poznanie tajników Spaceru obserwacyjnego, jako narzędzia służącego doskonaleniu nauczania poprzez monitorowanie wdrażania strategii oceniania kształtującego oraz organizacji Panelu koleżeńskiego, który jest formalnym zaliczeniem udziału w Programie. Warsztaty odbywały się w ramach działania Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany programu Szkoła Ucząca Się. Program prowadzą Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.

Dzięki uprzejmości nauczycieli z Adamowa mogliśmy również odwiedzić dwa piękne muzea znajdujące się na terenie ich gminy. Odwiedziliśmy Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, poświęcone pamięci żołnierzy Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie dowodzonej przez generała Franciszka Kleeberga. To nowoczesne, multimedialne muzeum, które jest jedną z najatrakcyjniejszych tego typu placówek w tej części Polski. Drugie, to Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. W dworku, gdzie urodził się pisarz, utworzono muzeum, w którym do dziś gromadzone są pamiątki związane z noblistą i jego rodziną. Wśród bardzo wielu cennych eksponatów, znajdziemy również  rekwizyty przywiezione do muzeum wprost z planu zdjęciowego filmu „Quo Vadis”, a także akwarele i rysunki inspirowane utworami i bohaterami twórcy.

Warsztaty RUN dały nam kolejny zastrzyk pozytywnej energii do działania w projekcie i pozwoliły na wymianę doświadczeń. Jesteśmy pewni, że stwarzanie warunków dobrej nauki i dawanie możliwości rozwoju naszym uczniów jest już stałym elementem pracy Grup Przyjaznych Przyjaciół i zyskuje coraz więcej zwolenników wśród nauczycieli nie tylko naszej szkoły.

Agnieszka Gołda

Agnieszka Kowalewska

Scroll to Top