Prawo na co dzień

15 marca obchodzimy jednocześnie Dzień Edukacji Prawnej oraz  Światowy Dzień Konsumenta. Celem wydarzenia jest promocja szeroko rozumianej wiedzy o prawie w społeczeństwie polskim, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym w  klasach ósmych lekcje  wiedzy o społeczeństwie  poświęcone były tym zagadnieniom. Uczniowie przypomnieli  sobie najważniejsze prawa przysługujące konsumentom oraz  zasady składania reklamacji na zasadzie rękojmi i gwarancji. Młodzież zapoznała się  podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego takimi jak: stosunek cywilnoprawny, czynność prawna, zdolność prawna,  zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie. Dla lepszego zrozumienia zagadnień prawnych uczniowie rozwiązywali zadania praktyczne.

Scroll to Top