Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki

W dniach 12-16 września były prowadzone lekcje wychowawcze, zajęcia i pogadanki o zdrowiu, a szczególnie odporności. Pomocą służyły nam materiały ze Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, filmy edukacyjne, ulotki i gazetka Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia. W grupach przedszkolnych, klasach młodszych i starszych omówiliśmy czynniki warunkujące odporność, spożywaliśmy wspólne, profilaktyczne śniadania, układaliśmy historyjki i hasła – jak to świetlicowe – ,,Zdrowe jedzenie, dobre spanie, ruch, higiena i szczepienia – tak unikniesz  zakażenia”.

Dużo zdrowia życzy Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

Scroll to Top