Ślubowanie na Świetliczaków w Jedyneczce

W dniu 23 września 2022 r. w szkolnej świetlicy miało miejsce ważne wydarzenie dla uczniów klas pierwszych, uczęszczających do świetlicy. Odbyło się Ślubowanie na Świetliczaków naszej szkoły. Na tę uroczystość zaprosiliśmy Panią Dyrektor Urszulę Skrzypczak oraz Panią Wicedyrektor Katarzynę Sowińską-Wojtaś. Dzieci wraz z wychowawczyniami Panią Anetą Wąsowską, Panią Aleksandrą Buchta-Galińską i Panią Elżbietą Urbaniak stawiły się punktualnie. Wyposażone w kolorowe czapeczki ślubowały ,,dobre zachowanie, słuchanie Pań, wzajemne pomaganie, zabawek szanowanie”, co potwierdziły kolorowym stemplem kciuka. Na koniec wydarzenie upamiętniliśmy wspólnymi zdjęciami. Teraz zasady należy tylko stosować…

Gratulujemy!

Wychowawcy świetlicy

Scroll to Top