Głosowanie w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Dzisiaj rozpoczęło się historyczne głosowanie w pierwszej edycji  Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Z tej okazji radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego nagrali film promujący tę inicjatywę.

Link do filmu: https://www.facebook.com/mlodziezowysejmikwojewodztwa/videos/653206602029872/

Również uczniowie za pośrednictwem rodziców mogą oddawać głosy i decydować o przedsięwzięciach, jakie zostaną zrealizowane w ich otoczeniu. Szczegółowe informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza dostępne na stronie https://bom.mazovia.pl/.

Scroll to Top