Organizacja pracy Szkoły od dn. 26.10.2020 r.

Od dnia 26.10.2020 w naszej szkole obowiązują następujące zasady:

  • W oddziałach przedszkolnych zajęcia obowiązkowe, ze specjalistami i dodatkowe odbywać się będą bez żadnych zmian, zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem zajęć.
  • Wychowankowie oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły wejściem dotychczasowym od ul. Fałata.
  • W klasach 1-3 nauczanie odbywa się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji.
  • Zajęcia ze specjalistami i zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli odbywają się również bez zmian.
  • Uczniowie klas 1-3 do dnia 8.11.2020r są odbierani przez wychowawców i wchodzą oraz wychodzą ze szkoły wejściem głównym.
  • Praca świetlicy bez zmian, biblioteka czynna w godzinach pracy p. Tarabasz.
  • Organizację nauki w klasach 4-8 opisuje Zarządzenie nr 9 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas 4-8
Scroll to Top