Drugi tydzień zdalnej edukacji.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
przed nami kolejny tydzień nauki w zmienionych realiach.
Chcę bardzo podziękować za tydzień, który minął. Za podjęty trud uczenia się w trakcie zmiany, jaka się aktualnie dokonuje.
Dziękuję nauczycielom, za niezwykły zapał i odpowiedzialność, z którymi przystąpili do nowych wyzwań (nawet jeżeli czasami było za dużo zadań do realizacji dla uczniów i lekkie nerwowe rozedrganie). Rodzice i Uczniowie – my też się uczymy zdalnie synchronizować naszą pracę. Na początku czekaliśmy też na dostosowania techniczne, na które nie mieliśmy wpływu.Razem podążamy dalej.
Dziękuję bardzo Rodzicom za wysiłek organizacji i wspierania nauczania w domu, w którym wykonujecie również zadania zawodowe. Wiem, jak to jest trudne, nowe, wymagające. Dziękuję za współpracę, za informacje, uwagi i propozycje rozwiązań, kierowanych do wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, specjalistów i bezpośrednio do mnie. Są one dla nas bardzo cenne.
Dziękuję Uczniom za postawę gotowości do uczenia się i realizację postawionych przed Wami zadań.Zadań w nowej formie. Wiem, że jest Wam ciężko, że czujecie stres, czasami nawet bezradność. Doświadczacie braku bardzo potrzebnego kontaktu z rówieśnikami i swoimi nauczycielami.
Ten czas minie. Minie szybciej wtedy, gdy wszyscy będziemy pamiętali o higienie i działaniach dot. zwalczania koronawirusa. Bardzo liczę na Waszą roztropność i odpowiedzialność.
Dziękuję pracownikom administracji i obsługi, którzy podejmują bardzo duży wysiłek, by utrzymać budynek naszej Jedyneczki w należytym stanie higienicznym i technicznym.
Dziękuję członkom sztabu kryzysowego i zespołu zarządzającego za wspólne działania, szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań w sytuacji, której jeszcze nigdy nie było.

Dziękuję wszystkim za pracę zespołową. Wszyscy doświadczamy jak ważna i kluczowa jest ta umiejętność.

CHCĘ JESZCZE RAZ I Z CAŁĄ MOCĄ PODKREŚLIĆ, ŻE W SYTUACJI, W KTÓREJ WSZYSCY JESTEŚMY, NAJWAŻNIEJSZE JEST ZDROWIE!

W ciągu najbliższych dwóch dni uczniowie nie otrzymają nowych materiałów powtórzeniowych. To czas na dokończenie tego, co jeszcze nie powtórzone i przygotowanie się wszystkich do zdalnego nauczania.
Oprócz narzędzia, które już przetestowaliśmy- tj. platformy LIBRUS, testujemy i wybierzemy kolejną, która umożliwi szerszy kontakt uczniów z nauczycielem, w tym video-konferencje i prace projektowe w grupach uczniów.Ustalimy nowe tygodniowe plany lekcji, zdalne wspieranie pedagogiczno- psychologiczne i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Ustalimy zasady oceniania.
Na wszystko mam bardzo mało czasu, stąd wszyscy powinniśmy wykazać się bardzo dużą rozwagą, wspólną odpowiedzialnością za edukację dzieci, w tych trudnych, nigdy wcześniej nie doświadczanych warunkach.
O kolejnych wprowadzanych zmianach, związanych z nauczaniem on-line będę informowała Rodziców i Uczniów na bieżąco za pośrednictwem tej platformy.W kontakcie będą wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi.

Zwracam się do Rodziców z prośbą o określenie możliwości technicznych i odpowiedź na poniższe pytania.

I. Czy Państwa dziecko /dzieci mają dostęp do:
a. indywidualnego komputera/laptopa/tabletu?
b. w.w. sprzętu wspólnie z innymi członkami rodziny?
c. nie mają dostępu do w.w. sprzętów.

II. Czy posiadają telefon z dostępem do internetu?
Proszę podać aktualny numer dziecka i/lub rodzica do kontaktu wychowawcy/ nauczyciela.

III.Proszę podać adres mailowy dziecka i/lub rodzica do kontaktu wychowawcy/nauczyciela.

Wiem, że wielu rodziców i uczniów jest już w bezpośrednim kontakcie telefonicznym i mailowym z wychowawcami.
Odpowiedzi na pytania sondażowe proszę w dniu dzisiejszym przesłać  na LIBRUSie do wychowawców klas. Pozwolą nam one uwzględnić różne możliwości techniczne naszych uczniów i lepiej zaplanować dalsze działania.
Drodzy, wszystkim życzę ZDROWIA, ZDROWIA, ZDROWIA.
Zdrowie jest najważniejsze.

Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

Scroll to Top