Informacja dla Rodziców i Uczniów

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,
w związku z zamknięciem szkoły od dnia 16 marca 2020r.(poniedziałek) uczniowie będą nauczani zdalnie.
Zamknięcie budynku szkoły NIE jest przerwą od nauki. To NIE jest czas ferii. Wszyscy podjęliśmy decyzję o zdalnym nauczaniu i przygotowaliśmy się do nowej sytuacji. NIE chcemy, by był to czas stracony dla uczniów. Zastosujemy i wdrożymy nowe narzędzia uczenia, platformy edukacyjne, e-podręczniki, quizy interaktywne, wirtualne wycieczki, ale również znane uczniom karty pracy, testy utrwalające wiedzę. Skupimy się na rozwijaniu umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce i umiejętnościach kluczowych. Na tym etapie wszystkie przekazywane polecenia i zadania będą dotyczyły utrwalania wiadomości już poznanych. Każdy nauczyciel będzie przekazywał materiały i zadania za pośrednictwem LIBRUS-a. Tam też uczniowie znajdą konieczne do wykonania polecenia linki i przekierowania na platformy edukacyjne. Ta forma zdalnego nauczania i uczenia się jest dla wszystkich OBOWIĄZKOWA.
Jeśli młodsi uczniowie będą potrzebowali pomocy, to prosimy o udzielenie jej dziecku. W sytuacjach trudnych nauczyciele udzielą również dodatkowych wyjaśnień. Zgodnie ze strategiami oceniania kształtującego udzielą uczniom pisemnej informacji zwrotnej o wykonanych zadaniach. Będziemy regularnie umieszczać materiały, zadania obowiązkowe i zadania dodatkowe do realizacji dla uczniów chętnych oraz porady dla dzieci i dorosłych.
Młodsi uczniowie bez wątpienia potrzebują rozmów, wyjaśnień i wsparcia ze strony rodziców i opiekunów. Potrzebują wyjaśnienia tej zupełnie innej sytuacji, w której się wszyscy znaleźli.
Młodzieży klas starszych, Wy również potrzebujecie wyjaśnień i rozmów z rodzicami. Niespodziewanie stanęło przed Wami niezwykłe wyzwanie i możliwość wzięcia pełniejszej odpowiedzialności za własne planowanie procesu uczenia się, powtarzanie i przygotowanie do kolejnych ważnych zadań. Jestem przekonana, że celująco zdacie egzamin z własnej odpowiedzialności .Głęboko w Was wierzę!
Proszę, by wszyscy bardzo dbali o zdrowie swoje i innych. To jest teraz najważniejsze. Jeżeli sytuacja zdrowotna uniemożliwi codzienne wykonywanie przez ucznia obowiązków, prosimy by o tym fakcie, za pośrednictwem LIBRUS-a powiadomić wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.
Zachęcam wszystkich do regularnego wchodzenia na stronę naszej szkoły.
Życzę Wszystkim Dorosłym i Uczniom ZDROWIA oraz wykorzystania najbliższych dni najlepiej jak można.
Otoczeni światem technologii nie zapominajmy o rozmowach, zabawach, grach planszowych, wspólnym oglądaniu zdjęć rodzinnych, wspólnym gotowaniu, wspominaniu , rozwijaniu zainteresowań…
Z życzeniami zdrowia
Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Scroll to Top