Informacja dla Rodziców

Drodzy Rodzice,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie, w związku z decyzją Premiera RP- p. Mateusza Morawieckiego dot. zamknięcia wszystkich placówek oświatowych informuje, że od 12 marca w SP1 nie będą się odbywały zajęcia edukacyjno- wychowawcze.
W czwartek i piątek (12 i 13 marca) w szczególnych wypadkach, w godzinach tygodniowego, obowiązkowego planu lekcji,  sprawowana będzie funkcja opiekuńcza.W tych dniach odwołane zostają wszystkie dodatkowe zajęcia i spotkania.
Od 16 marca, w czasie kolejnych dwóch tygodni, szkoła przestaje przyjmować dzieci i młodzież i stanowić nad nimi opiekę.
Decyzja ta nie wpływa na zmianę terminów egzaminów ósmoklasisty i terminu zakończenia roku szkolnego.
Czas nieobecności dzieci w szkole ma na celu zahamowanie zagrożenia epidemiologicznego. Apeluję o niewychodzenie z domu. W sprawach ważnych kontakt z nauczycielami i dyrekcją szkoły pozostaje za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
Z wyrazami szacunku
Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie.

Scroll to Top