Pokój zagadek o Wielkich Polakach

Dnia 15 października klasy drugie i trzecie brały udział w warsztatach literackich pod nazwą „Pokój zagadek o Wielkich Polakach”. Uczniowie poprzez zabawę oraz wykonywanie ciekawych zadań poznali sylwetki niektórych sławnych Polaków i fakty z historii naszej Ojczyzny. Uczestnikom warsztatów bardzo podobało się samodzielne rozwiązywanie zagadek. Pracując w grupach uczyli się współpracy, zachęcali wzajemnie do podejmowania wysiłku. Każdy uczestnik zabawy otrzymał plan lekcji, a grupa, która wykonała wszystkie zadania – plakietkę.

Bożena Maroń

Scroll to Top