Szkolna debata w SP 1

 

7 czerwca odbyła się w naszej szkole debata na temat oświaty. Jej inicjatywa to wspólny pomysł nauczycieli i dyrekcji  SP-1 w Piastowie. Organizatorka spotkania, Urszula Skrzypczak, zaprosiła do niej reprezentantów wszystkich środowisk związanych z oświatą i przewodniczyła  obradom. Gościliśmy  przedstawicieli władz samorządowych Piastowa- Przewodniczącego Rady Miasta Przemysława Worka,  dyrektor Centrum Usług Oświatowych Urszulę Nelken,  przedstawicielkę Komisji Oświaty Monikę Kwatek.  Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Rady Rodziców SP-1 –  wiceprzewodniczące  Maria Kacprzak-Rawa i Ewa Łempicka, sekretarz Magdalena Koziarek, skarbnik Robert Sababady, członek rady Wojciech Pokorski.

Społeczność nauczycielską reprezentowali : wicedyrektor Maria Zabierzewska, kierownik świetlicy Katarzyna Sowińska- Wojtaś,  pedagog Małgorzata Nagórska,  nauczyciele reprezentujący większość przedmiotów nauczania: Anna Kowalczyk, Radosław Korban, Joanna Kalwajtys-Chłosta, Marta Bloch, Iwona Krysińska.  Nie zabrakło kilkuosobowej reprezentacji uczniów pod  kierunkiem Przewodniczącej SU Brygidy Pokorskiej.

Tematyka spotkania  pod nazwą „Oczekiwania-Rzeczywistość- Perspektywy” została ujęta  w trzech kręgach  tematycznych: Nauczyciele-kim jesteśmy? Wychowanie- do czego dążymy? Edukacja a podstawa programowa. Podczas debaty  obecni dzielili się uwagami na temat funkcjonowania tych obszarów w naszej placówce.  Po każdym etapie rozmowy krótkie podsumowanie prezentowała dr Anna Cierpka- adiunkt na wydziale psychologii UW, zaproszona do debaty w charakterze eksperta.

Przebieg spotkania wskazuje na dużą potrzebę wymiany opinii i  oczekiwań środowisk reprezentowanych podczas debaty.  Podobne dyskusje  mogą stać się szansą poznania i skonkretyzowania wzajemnych oczekiwań, co z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszej współpracy wszystkich szkolnych gremiów.

 

 

Scroll to Top