Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

10 października w naszej szkole odbyły się badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas pierwszych przeprowadzone przez specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Rodzice/opiekunowie wszystkich zbadanych dzieci otrzymają pisemną informację o wyniku badania.

 

Scroll to Top