Tydzień Talentów i Pasji

Za nami kolejny, siódmy już szkolny pokaz talentów i pasji uczniów. W tym roku, w którym obchodzimy 20 – lecie posadowienia SP1 w nowym budynku uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogli obejrzeć pokazy taneczne, wirtuozerskie popisy gry na syntezatorze oraz gitarze elektrycznej, występy wokalne, wspaniałe, trochę teatralne, recytacje wierszy (niewątpliwie największe wrażenie zrobiła tu dziewczynka z oddziału przedszkolnego szkoły, która wyrecytowała „Wiersz dla sepleniących”) oraz wzbogacone o oprawę muzyczną pokazy sportowe takie jak: gimnastyka artystyczna, akrobatyka i sztuki walki. Przez cały tydzień w holu głównym szkoły można było podziwiać prace plastyczne uczniów, prace z modeliny, zdobioną ceramikę  itp. Pewną nowością były występy rodzinne np. w pokazie judo wystąpił przedszkolak, brat dziewczynek, uczennic SP1. Takie pokazy stały się już tradycją naszej szkoły i od roku szkolnego 2011/2012, w którym Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała tytuł Szkoły Odkrywców Talentów świętu szkoły towarzyszą  występy utalentowanych uczniów oraz wystawy prezentujące ich talenty i pasje. Na uwagę może zasługiwać również fakt, że wystawy czasem były również wzbogacone przez wytwory absolwentów „Starej Jedynki”, a także nauczycieli uczących w szkole. Organizatorzy Tygodnia Talentów i Pasji starają się nadać występom odpowiednią rangę, dlatego od trzech lat są one organizowane na sali gimnastycznej lub holu szkoły przed licznie zgromadzoną publicznością złożoną z uczniów, nauczycieli, a czasem również i rodziców. Nasi  artyści i sportowcy poważnie podchodzą do swoich występów. Często są specjalnie na tę okazję przygotowane stroje, układy taneczne, pokazy sportowe z towarzyszeniem muzyki. itp. Wysiłki te są nagradzane  brawami oraz głosami podziwu i zachwytu, co niewątpliwie jest najwspanialszą nagrodą dla artystów i pokazuje, że wielu z naszych uczniów ma prawdziwe talenty i pasje i ma szansę osiągnąć w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sukces.

 

Jacek Furmański

Scroll to Top