Święto Szkoły

10 maja 2018 roku obchodziliśmy święto naszej „JEDYNECZKI”. Celebrowanie tego dnia rozpoczęliśmy o godzinie 9:00 mszą w kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła. Po mszy uczniowie, Grono Pedagogiczne oraz zaproszeni goście zajęli miejsca w sali gimnastycznej naszej szkoły. Po wprowadzeniu sztandarów (historycznego i współczesnego), odśpiewaniu hymnu i innych uroczystych formalnościach, nastąpiło powitanie zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli:

Zdzisław Brzeziński – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

Ks. Maciej Chwarścianek – Proboszcz Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Piastowie

Urszula Nelken – Dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

Aneta Czyż – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Piastowa

Monika Gromadzińska-Miszczak – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie

Wanda Przybylak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie

Małgorzata Bojanowska – Dyrektor Muzeum Dulag

Andrzej Jędrzejak – Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piastowie

Anna Depta – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie

Stanisław Siekierko – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Piastowie

Wanda Wojtczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie

Justyna Zygadło – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piastowie

Bożena Strojek – Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Piastowie

Joanna Szczuka – Kierownik Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej w Piastowie

Bolesław Kozłowski – Dyrektor SP-1 w latach 1966-1974

Ireneusz Wierzbowicz – Absolwent SP-1 w roku szkolnym 1938/1939

Janusz Płonczyński – Absolwent SP-1 w roku szkolnym 1952/1953 z żną Urszulą

Jolanta Korzeniowska – Absolwentka SP-1 w roku szkolnym 1966/1967

Krystyna i Andrzej Siedleccy – Harcerski Krąg Seniorów

Angelika Dalecka – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Wszystkich zaproszonych gości bardzo serdecznie przywitała gromkimi brawami społeczność uczniowska, oraz Dyrektor szkoły, p. Urszula Skrzypczak. W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor, nawiązując do 20-rocznicy reaktywacji Szkoły, podkreśliła kulturotwórczą oraz edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą rolę placówki w regionie, jej wysoki poziom nauczania. Zapewniła o żywotności szkoły i jej potencjale, który co roku ujawnia się w licznych sukcesach uczniów, konkursach, turniejach oraz zawodach sportowych. Następnie, zwracając uwagę na przygotowaną przez uczniów i nauczycieli prezentację fotograficzną, przedstawiła „Wczoraj i Dziś” naszej „Jedyneczki”, podkreślając kierunki zmian jakie zaszły w ostatnich latach. W imieniu społeczności szkolnej podziękowała władzom organu prowadzącego za stworzenie warunków umożliwiających wspaniały rozwój uczniów – na miarę XXI wieku.

Po wystąpieniu p. Dyrektor nastąpiły kolejne, bardzo ważne przemówienia. I tak historię reaktywacji naszej Szkoły przypomniał p. Zdzisław Brzeziński, absolwent „Jedynki”, a ówcześnie – Burmistrz Miasta Piastowa. Pani Dyrektor dziękując Panu Burmistrzowi za inicjatywę przywrócenia miastu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, oraz za przeprowadzenie jej reaktywacji, podkreśliła, że jako włodarz Piastowa doskonale rozumiał potrzeby mieszkańców, był przekonany o konieczności odtworzenia prężnie działającej placówki. Natomiast jako absolwent Jedynki – czuł siłę tradycji tej szkoły i przewidział, jak ważnym miejscem się ona stanie.

Następnie w imieniu Rady Rodziców głos zabrała Przewodnicząca p. Angelika Dalecka, a w imieniu Samorządu Uczniowskiego – Przewodnicząca Zuzia Kapusta z klasy VA.

Po oficjalnych wystąpieniach nadszedł czas na wręczenie statuetki „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr1”, a także uhonorowanie nagrodami. Tytuł „Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 1” i stosowną statuetkę otrzymał Pan Zdzisław Brzeziński. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele, którzy pracują w naszej Szkole najdłużej, tj. od 01.09.1997 roku. Są to: Wanda Kaliściak, Anna Kowalczyk, Maria Zielińska, Lidia Witrylak, Dorota Woźniak, Agnieszka Kowalewska, Aneta Wąsowska. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom Pani Dyrektor serdecznie podziękowała za 20 lat pracy pedagogicznej w Szkole, wyraziła wdzięczność za indywidualne podejście  do uczniów, zrozumienie dla ich spraw i problemów oraz otwartość na nowe wyzwania, jakie stawia przed nami szkolna rzeczywistość. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymała również p. Helena Popławska – pracownik obsługi. Dziękując za 20 lat pracy w Szkole Podstawowej Pani Dyrektor wyraziła wdzięczność za codzienny trud i dbałość o wygląd naszej szkoły oraz działania związane z przygotowywaniem szkolnych imprez. Wszystkim nagrodzonym życzyła wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i radości.

Naszą uroczystość uświetnił program artystyczny. Zgodnie ze scenariuszem, który przygotowała Pani Ania Kowalczyk, każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie. I tak o „dwóch życiach” Szkoły opowiedział pan Radosław Korban wraz z uczniem Kamilem Serwą w oryginalnym Rapie historycznym. O naszych sukcesach uczniowskich opowiadała inscenizacja kl. III d pt. Królowa ula, dopracowana w szczegółach przez p. Anię Brzezińską  i Włodzimierza Ptaszka. O tym, że nie samą pracą żyjemy, lecz lubimy się bawić, tańczyć i śpiewać, a koncerty noworoczne to nasza tradycja (po każdym coś zostaje w pamięci) mogliśmy się przekonać z dwóch inscenizacji: Śpiewam i tańczę w wykonaniu  chóru i absolwenta B. Pokorskiego pod czujnym okiem p. Bogdana Nidzgorskiego oraz Havana w wykonaniu uczniów z  kl. III b, pod przewodnictwem A. Opiatowskiej i W. Ptaszka. O tym, że nasza Szkoła stawia na zdolnych, opowiedziała Helena Rzepińska  – również absolwentka SP nr1 w piosence Strumień, a także wykonawcy instrumentaliści: Franek Pakuła, Marcin Gajda i absolwenci – Jakub Waszczak, Bernard Pokorski. Sukcesy w sporcie  przedstawili Piotr Kapuściński i Radosław Korban wraz z uczniami – w formie sprawozdania radiowego w stylu słynnych sprawozdawców. Ostatnia scena przedstawienia nawiązywała do znanej wszystkim bajki Kopciuszek – gdzie do prezentacji po balu wychodzą wszyscy wykonawcy, chór, nauczyciele, uczniowie i rodzice odśpiewując pieśń pożegnalną Dni, których nie znamy Marka Grechuty. Wersję okolicznościową odśpiewała Patrycja Pośpiech.

DNI, KTÓRYCH NIE ZNAMY (WERSJA OKOLICZNOŚCIOWA)

 

Tyle było dni, razem ja i ty.

Razem my i wy, tyle wspólnych dni.

Już dwadzieścia lat ma nasz szkolny świat,

ten nasz mały, wspólny świat ma dwadzieścia lat.

/REF

Gdy żałujesz że, nie powtórzy się,

słodki urok dawnych dni, co umknął niby sen.

Jedno tylko wiedz, te dwadzieścia lat,

zapamiętaj przyjacielu i przed siebie patrz.

/REF

Jak pamiętać wszystkich, których już nie znamy,

jak wspominać dobrze, tych zapamiętanych,

 i nauczycieli, których nie ma z nami,

co głosili prawdę, którą pamiętamy./BIS/

REF/

 

Ostatnim akcentem uroczystości obchodów Święta Szkoły był 3. Wielki Interaktywny Quiz Historyczny. Rozgrywał się w holu głównym budynku Szkoły po uprzednim zalogowaniu na platformie KAHOOT, służącej do przeprowadzania tego typu interaktywnych quizów. Wzięły w nim udział kilkuosobowe drużyny reprezentujące piastowskie szkoły, absolwentów SP1 oraz mieszkańców Piastowa. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4. Jednakże wszyscy uczestnicy wykazali ogromne zaangażowanie i imponującą wiedzę dotyczącą zagadnień z historii Piastowa oraz jego Honorowych Obywateli, zdobywając tytuł Laureata.

Świętowaliśmy radośnie i słodko.

Włodzimierz Robert  Śmieciński

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z naszej uroczystości:

https://www.facebook.com/telkab.pruszkow/videos/1946556695377027/

Scroll to Top