Otwórz się na autyzm w Piastowie

14 kwietnia 2018 uczniowie klas integracyjnych naszej szkoły uczestniczyli w Grze Miejskiej pt. „Spektrum”, której myślą przewodnią były słowa „ Otwórz się na autyzm”. W przedsięwzięciu  wzięły udział dwa zespoły  z SP1,uczennice klasy 4a pod kierunkiem p. Elżbiety Trawczyńskiej  i 7a pod opieką p. Aliny Lewczuk . Uczniowie doskonale radzili sobie podczas wykonywania poszczególnych zadań gry,  czego wynikiem było uzyskanie 1 miejsca przez uczestników z 7a i 3 miejsca  z 4a.    Była to doskonała lekcja  uświadamiająca  młodzież, jak człowiek z autyzmem odbiera świat i jakie ma trudności.

Alina Lewczuk

Scroll to Top