Certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi

Nasza szkoła realizowała scenariusze lekcji w ramach akcji „Twoja krew, moje życie”, przyczyniając się tym samym do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prozdrowotnych.

Scroll to Top