Wirtualna redakcja

Biblioteka szkolna i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie wspólnie
organizują akcję, której celem jest zachęcenie uczniów do samodzielnego pisania i zwiększenia
ich umiejętności językowych. Partnerem akcji jest portal Wirtualna Redakcja. Należy on do
Grupy Cogito, która od ponad 20 lat edukuje oraz wspiera dzieci i młodzież w nauce.
W ramach Wirtualnej Redakcji dzieci i młodzież z całej Polski zyskują możliwość publikowania
własnych tekstów oraz zapoznawania się z twórczością swoich rówieśników, która również
może stać się dla nich cennym źródłem inspiracji.

Wirtualna Redakcja to pierwszy taki projekt w Polsce. Jego twórcy starają się łączyć dzieci, rodziców i nauczycieli i pomagać im w osiąganiu wspólnych celów, takich jak nauka poprawnego posługiwania się językiem polskim, dbałość o poprawność językową, rozwijanie zainteresowań i kreatywności, doskonalenie umiejętności językowych, poznawanie nowych typów tekstów i form literackich.
Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 8–13 lat i będzie prowadzony przez cały rok szkolny.
Nasza szkoła dołączy do projektu w drugim semestrze.

Portal Wirtualna Redakcja jest prosty w obsłudze. Oprócz tekstów przygotowywanych przez
dzieci można na nim znaleźć artykuły zawierające praktyczne wskazówki warsztatowe
dotyczące pisania tekstów oraz inspirujące wywiady z pisarzami i dziennikarzami.
W czasie trwania projektu Wydawnictwo Wirtualna Redakcja wyłoni najlepszych redaktorów
i nagrodzi ich wartościowymi, dostosowanymi do wieku uczniów, upominkami. W czerwcu 2018
roku, na zakończenie projektu, najlepsi redaktorzy, najbardziej aktywni nauczyciele i szkoły
otrzymają nagrody specjalne.

Szczegóły projektu: zobacz
Strona Wirtualnej Redakcji: zobacz

Scroll to Top