Olimpiada Matematyczna Juniorów

 Olimpiada Matematyczna Juniorów to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane    do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Z naszej szkoły do zawodów pierwszego stopnia, składających się z dwóch niezależnych  części: korespondencyjnej i testowej, przystąpiło 5 uczniów. Do     zawodów drugiego stopnia zakwalifikowało się dwoje uczniów:  Barbara Gwiazda i Jan Gwiazda z kl. 6c.

            Serdecznie gratuluję.

Katarzyna Kruk

Scroll to Top