Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”

Nasza szkoła  bierze udział w akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

Celem projektu edukacyjnego jest obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

W tym celu w klasach I-VII zostały przeprowadzone zajęcia na temat: „Dlaczego powinniśmy oddawać krew?”. Uczniowie dowiedzieli się między innymi ile czasu trwa zabieg pobierania krwi i ile lat trzeba mieć, żeby oddać krew.

Irmina Stanios

Scroll to Top