Panel RUN

24 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie odbył się Panel Koleżeński, który miał na celu podsumowanie działań szkoły w programie RUN – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania, prezentację efektów stosowania strategii oceniania kształtującego oraz propagowanie ich wśród uczestniczących w wydarzeniu szkół. Szkoła Podstawowa nr 1 w latach 2015 – 2017 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Panel poprowadziła moderatorka z ramienia CEO – Aleksandra Cupok.

Naszymi gośćmi byli przedstawiciele szkół wdrażających ocenianie kształtujące oraz przedstawiciele Klubu Szkół Uczących Się z Adamowa, Lublina, Łęgu – Probostwa, Strachówki i Warszawy. Szkoły Uczące Się wyróżnia budowanie partnerstwa w kilku aspektach:

– pomiędzy nauczycielem i uczniem w budowaniu odpowiedzialności i samodzielności uczniów w uczeniu się,

– pomiędzy nauczycielami w zakresie planowania i doskonalenia nauczania,

– pomiędzy dyrektorem i nauczycielami w koncentracji na procesie nauczania i uczenia się uczniów,

– pomiędzy szkołami w celu dzielenia się dobrymi praktykami i wspólnymi poszukiwaniami rozwiązywania napotkanych trudności.

W ramach prezentacji działań naszej placówki w pierwszej części spotkania odbyły się lekcje w klasach: 1a, 3a, 3c, 6a, 6c i 7a, podczas których goście z zaproszonych szkół byli uczestnikami spaceru obserwacyjnego. Po nich paneliści spotkali się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia oraz z dyrektorem szkoły, podzielili się spostrzeżeniami i zaobserwowanymi wzorcami pracy, a następnie spotkali się z przedstawicielami uczniów uczestniczącymi w obserwowanych lekcjach.

W drugiej części Panelu do uczestniczących w wydarzeniu dołączyli przedstawiciele władz miasta – p. Grzegorz Szuplewski – burmistrz miasta Piastowa,  p. Agata Korczak – przewodnicząca Rady Miasta, a także Rodzice. W trakcie tego spotkania wyświetlona została krótka prezentacja pokazująca etapy pracy ze strategiami oceniania kształtującego oraz film nagrany w ramach udziału w projekcie Szkoła Demokracji. Ważnym elementem Panelu było World Cafe, podczas którego wszyscy –  zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i dzieci wymieniali pomysły i proponowali działania skupione wokół czterech zagadnień wybranych przez szkołę: Co pomaga uczniom się uczyć?, Dobra lekcja, czyli jaka?, Co oznacza dialog w szkole? Kto z kim, kiedy i o czym?, Współpraca – potrzeba, czy przeszkoda?

Panel zakończył się wręczeniem na ręce Pani Dyrektor certyfikatu jakości, czyli Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pani Dyrektor zaprosiła na środek wszystkich swoich nauczycieli, ponieważ ten tytuł to uhonorowanie wieloletniego zaangażowania i rozwoju szkoły w procesie uczenia się i nauczania, tym samym potwierdzone zostały pozytywne wzorce pracy z uczniami oraz wysoka jakość działań szkoły w obszarze edukacji.

Przyjemnym akcentem na zakończenie uroczystości był występ uczniów klasy 3d, którzy zaśpiewali piosenkę „Witaminki” i każdemu uczestnikowi Panelu wręczyli słodkie jabłko.

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o tradycji naszej szkoły, którą jest współpraca i wzajemna pomoc w każdej sytuacji, więc efekt widoczny w piątek, 24 listopada, na Panelu Koleżeńskim był podsumowaniem pracy wielu osób. Nad całością czuwała Pani Dyrektor Urszula Skrzypczak oraz liderki praktyki – Agnieszka Gołda i Agnieszka Kowalewska wraz z nauczycielami projektu RUN: Iwoną Skibą, Katarzyną Kruk, Radosławem Korbanem, Bożeną Maroń, Iwoną Zasadą – Trzęsiara, Iwoną Krysińską, Anetą Wąsowską, Anną Brzezińską, Martą Motylewską, Moniką Run. W projekcie pracowały również nieobecne w tym roku szkolnym Agata Sałacińska i Małgorzata Karpińska. Nad sprawną organizacją przebiegu Panelu czuwali także uczniowie z klasy 6b.

Po raz kolejny udało nam się pokazać, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie łączy tradycję z nowoczesnością.

 

Iwona Skiba

Agnieszka Gołda

Scroll to Top