Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To coroczne święto, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Między innymi zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego. W naszej szkole pierwsze klasy integracyjne powstały już 16 lat temu, a Dzień Osób Niepełnosprawnych jest okazją do świętowania całej społeczności szkolnej. W tym roku 4 i 5 grudnia starsi i młodsi uczniowie naszej szkoły spotkają się na apelach poświęconych idei integracji oraz zajęciach w klasach prowadzonych przez nauczycieli wspomagających pt. „ Świat osób niepełnosprawnych”

Alina Lewczuk

Scroll to Top