Dzień Papieski w naszej szkole

10 listopada uczniowie klasy 5 d przygotowani przez katechetki  Marzenę Waszczak  i Martę Motylewską oraz siostrę Paulinę zaprezentowali uczniom  sylwetkę i dokonania Polskiego Papieża św. Jan Pawła II. Wykonawcom towarzyszył chór szkolny pod kierownictwem Bogdana Nidzgorskiego.

Piątoklasiści przypomnieli  dzieciństwo i młodość Jana Pawła II  oraz jego  dokonania i przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Ważny element tego przesłania to ciągłe  przypominanie żyjącym, że każdy jest powołany do wieczności, a drogą do niej jest przede  wszystkim szacunek i miłość do drugiego człowieka.  Wykonawcy zwrócili uwagę słuchaczy, że zbliżające się Święto Wszystkich Świętych to najlepszy moment, aby o tym mówić.  Tego dnia odwiedzamy przecież groby bliskich i wspominamy ich,  zapalając lampki, które symbolizują życie wieczne. Znicze stawiamy też na mogiłach ludzi, o których powinniśmy pamiętać  jako ludzka wspólnota- żołnierzach poległych w obronie Ojczyzny, działaczach społecznych, nauczycielach. Szacunek dla bliźnich każe nam zapalić lampkę również na grobach opuszczonych, których nikt już nie odwiedza.

To właśnie jest realizacja papieskiego przesłania miłości, o którym  przypomniał   przywołany podczas występu 5 d  piękny wiersz księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

Anna Kowalczyk

Scroll to Top