Pamiętamy o Tych co odeszli

W Listopadzie wspominamy zmarłych z naszych rodzin. W społeczności szkolnej myślimy także o tych, którzy związani byli z naszą szkołą. Aby wyrazić  szacunek tym wszystkim osobom symbolicznie odwiedzamy groby zmarłych nauczycieli. Chcemy w ten sposób wyrazić wdzięczność za ich pracę                 i troskę o każdego ucznia.  Pamiętamy o zmarłych absolwentach, nauczycielach i wszystkich pracownikach szkoły. Wspominamy ich w naszych sercach.

Samorząd Uczniowski- Marta Motylewska

Scroll to Top