Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki.

Zapraszamy uczniów klas I – III do udziału w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki.

 

REGULAMIN KONKURSU   NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ  DO KSIĄŻKI

 1. ORGANIZATOR
 • Biblioteka szkolna
 1. CELE KONKURSU
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.
 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Doskonalenie sprawności manualnych.
 1. UCZESTNICY:
 • Uczniowie klas I – III
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
 • Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie jednostronnej zakładki do książki w dowolnej, płaskiej technice plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Kształt pracy dowolny.
 • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU – 09.10.2017r. – 20.10.2017r.

Prace należy dostarczyć  do biblioteki.

 1. KRYTERIA OCENY PRAC:

Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

Scroll to Top