RUN – Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

We wrześniu 2015 roku powstała w naszej szkole Grupa Przyjaznych Przyjaciół. Stanowili ją nauczyciele, którzy rozpoczęli pracę w programie RUN – „Rozwijanie Uczenia się i Nauczania”, będącym poziomem zaawansowanym działania „Całościowy Rozwój Szkoły”.

Przez dwa lata wprowadzaliśmy strategie oceniania kształtującego w naszej pracy
z uczniami. Koncentrowaliśmy się na efektywnym uczeniu się uczniów na lekcji
i poza nią oraz doskonaleniu procesu nauczania i uczenia się, wskazując uczniowi efekty jego pracy i możliwości dalszego jego rozwoju. W tym czasie w naszej szkole zaszła zmiana kultury nauczania, jak i zmiana kultury własnej pracy.

W naszej szkole systemowo stosujemy ocenianie kształtujące, pomagające nauczycielom lepiej nauczać, a uczniom lepiej się uczyć.

Po dwóch latach pracy otrzymaliśmy Dyplom za ukończenie działania Całościowy Rozwój Szkoły ( RUN V) – poziom zaawansowany w ramach programu Szkoła Ucząca Się realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej a tym samym rozpoczęliśmy starania o certyfikat jakości nauczania i zdobycie kolejnego tytułu Szkoły Uczącej Się – SUS.

W roku szkolnym 2017/2018 jesień / zima przewidujemy zakończenie projektu, organizując Panel Koleżeński w naszej szkole, na którym podsumujemy i zaprezentujemy efekty działań placówki. W Panelu wezmą udział szkoły z całej Polski, biorące udział w programie RUN.

 

Liderki PP w szkole

Agnieszka Gołda

Agnieszka Kowalewska

Scroll to Top