Nowa pracownia językowa w SP1

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego w obecności Burmistrza Miasta Piastowa p. Grzegorza Szuplewskiego, p. Marty Łępickiej –  Członka Rady Nadzorczej PGE Obrót S.A, p. Urszuli Nelken – dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Piastowie, p. Piotra Kowalika – kierownika Biura Obsługi Klienta PGE oraz społeczności szkolnej naszej „Jedyneczki” odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w pracowni językowej. Jest to narzędzie na miarę XXI wieku dzięki któremu nauka języków jest zarówno przyjemniejsza jak i bardziej skuteczna. Nauczyciel ma możliwość podziału uczniów na grupy i „podsłuchania” wybranych osób. Może wiec prowadzić rozmowę z danym uczniem, skorygować bieżąca komunikację  w grupce, może też np. zadać połowie klasy słuchanie jednego nagrania, np. audycji z Internetu, drugiej zaś powtarzanie dialogu za lektorem ( nagranie z magnetofonu).W ten sposób praca toczy się efektywnie, obie grupy nie przeszkadzają sobie nawzajem równocześnie uczniowie maja świadomość, że w każdym momencie nauczyciel może posłuchać jak pracują. Uczniowie „Jedyneczki, zarówno mali jak i siódmoklasiści, są zainteresowani „salą ze słuchawkami”, jak ja nazywają miedzy sobą i są bardzo chętni do pracy z nowym medium.

Sala językowa jest sponsorowana z funduszy Polskiej Grupy Energetycznej  i budżetu Miasta Piastowa.

Barbara Ciosek

nauczyciel języka francuskiego

  

Scroll to Top