Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 4  września nasza  placówka  rozpoczęła nowy rok szkolny w  zmienionym systemie oświaty. Staliśmy się szkołą ośmioklasową .  W bieżącym roku zostają w szkole klasy siódme, co wymagało zatrudnienia nauczycieli nowych przedmiotów. Dyrektor Urszula Skrzypczak  przedstawiła zgromadzonym  nowych pracowników.   Szczególnie serdecznie witano najmłodszych  członków szkolnej społeczności-uczniów zerówek i pierwszoklasistów.   Podczas inauguracji    gościliśmy Burmistrza Miasta Piastowa Grzegorza Szuplewskiego oraz Dyrektor Centrum    Urszulę Nelken, a także  przedstawicieli  Polskiej Grupy Energetycznej – Martę Łempicką-  liderkę  Zespołu ”Pomagamy PGE”  oraz Piotra Kowalika- kierownika Biura Obsługi Klienta PGE.  Goście zostali zaproszeni do uroczystego otwarcia nowego laboratorium językowego, współfinansowanego przez reprezentowane  przez nich instytucje. Dzięki władzom samorządowym nasza szkoła wzbogaciła się również o dwie tablice multimedialne i laboratorium fizyczno-chemiczne.

    Anna Kowalczyk

Scroll to Top