„Jesteśmy Szkołą Aktywną w Społeczności”

W roku szkolnym 2016/2017 zostaliśmy jedną z 17 szkół w województwie mazowieckim, która włączyła się w międzynarodowy program „Szkoły Aktywne w Społeczności” organizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych. Jego celem jest upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących rozwój partnerstwa między szkołą, a społecznością lokalną, aktywizujących obywateli, realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie. W tym roku szkolnym wybranym standardem do realizacji był wolontariat i angażowanie rodziców. W związku z tym we wrześniu powstał Szkolny Klub Wolontariatu, do którego należy 25 uczniów z naszej szkoły. Spotkania Klubu odbywają się w piątki, a opiekunami Koła są Katarzyna Sowińska-Wojtaś i Justyna Sobolewska. W ciągu całego roku szkolnego zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć i działań z naszymi wolontariuszami, o których można przeczytać w zakładce „Wolontariat”. Cieszymy się z tego, że dzieci bezinteresownie i chętnie włączają się we wszelkie inicjatywy. Dziękujemy również rodzicom za pomoc i wszelką aktywność  na rzecz uczniów  i naszej szkoły. Szczególne zaangażowanie i serce rodzice wykazali podczas Pilniku „ Piastów dla Ani „ za co ogromnie dziękujemy. Mamy nadzieję, że kolejny rok szkolny również będzie obfity we wspaniałe               i wspólne przedsięwzięcia.

Justyna Sobolewska

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

dav
Scroll to Top