Informacja dotycząca opłat za zniszczone podręczniki

Uwaga Rodzice!

Z dniem 15 lutego 2017 r.  wszedł w życie nowy  przepis dotyczący zwrotu kwoty przez rodziców ucznia,  za uszkodzony, zniszczony lub niezwrócony podręcznik .

Dotyczy on wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej( kl. IV, V oraz j. angielski kl. I – III)  jak i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

Zgodnie z nowym przepisem rodzice, po otrzymaniu pisemnej  informacji od wychowawcy klasy, zwracają podana kwotę  na rachunek bankowy Nr 76 2490 0005 0000 4600 8593 2716 w Alior Banku S.A.

 

Scroll to Top