Szkoły Aktywne w Społeczności

W dniach 23 i 24 .11.2016 r w naszej szkole odbyło się spotkanie dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów i przedstawicieli środowiska lokalnego w ramach międzynarodowego programu pt:” Szkoły Aktywne w Społeczności”, do którego przystąpiła także nasza placówka.

Celem spotkania poprowadzonego przez Panią Elżbietę Tołwińską-Królikowską, jedną z liderek i koordynatorek programu było dokonanie samooceny szkoły, biorąc pod uwagę 10 standardów, tj.: Partnerstwo, Przywództwo, Wolontariat, Intergracja Społeczna, Usługi, Uczenie się przez całe życie, Uczenie się przez rozumienie, Aktywizacja rodziców, Rozwój społeczności, Kultura organizacyjna szkoły.

W tym roku szkolnym uczestnicy spotkania zdecydowali o podjęciu szeregu działań zmierzających do rozwinięcia w szkole Wolontariatu oraz większego zaktywizowania rodziców do podejmowania nowych, ciekawych działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Wierzymy, ze udział w programie: „Szkoły Aktywne w Społeczności” pozwoli wielu środowiskom zintegrować się.

Katarzyna Sowińska-Wojtaś

Scroll to Top