Drugie życie odpadów

Dnia 28 września 2016r. odbyła się akcja „Sprzątanie Świata” zorganizowana przez uczniów i nauczycieli ze SP nr 1 w Piastowie oraz we współpracy z Urzędem Gminy. Do akcji przystąpili uczniowie z klas IV – VI wraz z wychowawcami oraz nauczycielami wspomagającymi i czuwającymi nad bezpieczeństwem dzieci. Uczniowie z klas czwartych sprzątali śmieci z terenów zielonych wokół szkoły, a starsi uczniowie ulice wokół szkoły.

Tegorocznej akcji przyświecało hasło „ Podaj dalej…drugie życie odpadów”. Głównym przesłaniem akcji było promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na śmieci z tworzyw sztucznych i makulaturę. W klasach czwartych nauczyciele przyrody przeprowadzili lekcje na temat: „Dlaczego trzeba sprzątać Ziemię?”. Uczniowie, którzy najbardziej zaangażowali się w akcję, przygotowali gazetkę ścienną, aby uświadomić Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Tegorocznej akcji towarzyszyła piękna jesienna pogoda. Śmieci nie było wiele, co świadczy o coraz większej świadomości ekologicznej Polaków.

Małgorzata Karpińska

Scroll to Top