Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Dnia 01.09. 2016r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica inaugurowała rok szkolny 2016/2017.

Pani dyrektor Urszula Skrzypczak powitała wszystkie przybyłe osoby na tę uroczystość i zapoznała je z nadchodzącymi zmianami systemowymi w polskiej oświacie oraz z propozycjami innowacji dotyczącymi uczenia się i nauczania w naszej placówce.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie dedykowane najmłodszym uczniom „Jedyneczki”, którzy uczyć się będą w dwóch oddziałach przedszkolnych i w klasie pierwszej.

Maluchy rozpoczęły naukę śpiewem i zabawą. Dzieci, rodzice i nauczyciele wspólnie odtańczyli „Woogi- Boogi Ahoj” oraz „Kaczuchy”.

Tę część spotkania zakończyła sesja zdjęciowa, w której uczestniczyli wszyscy zebrani.

Druga część uroczystości odbyła się w kolorowych salach, przygotowanych dla dzieci przez pracowników obsługi i wychowawców.

Iwona Zasada – Trzęsiara

Katarzyna Radzio – Dębska

Scroll to Top